5019754993680384 Popcorn Brother 1升酸忌廉爆谷 / 1liter sour cream popcorn 靜靜雞🤐話俾你地知吖,小弟🙈原來漏左呢款新口味🍿仲未公布⋯味道似👨🏻薯片叔叔既酸忌廉味,因為佢就係酸忌廉味🤣不過佢而家好唔開心😢,因為我賴低左佢⋯⋯如果幫我帶走曬佢地,我諗佢會開心返掛🙄 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ https://www.facebook.com/popcornbrothe Product #: popcornbrother-1升酸忌廉爆谷 / 1liter sour cream popcorn 2021-11-24 Regular price: $HKD$46.0 Available from: Popcorn BrotherIn stock
popcornbrotherPopcorn Brother